Privacybeleid

Toertocht Veenendaal verwerkt persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacywetgeving  (GDPR/AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op onze wielervereniging.

Privacy statement en privacybeleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door onze vereniging.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Toertocht Veenendaal persoonsgegevens?

De toervereniging verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

 • Leden die verbonden zijn aan de vereniging;
 • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij de vereniging of ooit een lidmaatschap hebben gehad;
 • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad.
  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?Het secretariaat en de ledenadministratie zijn verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.Waarvoor verwerkt Toertocht Veenendaal persoonsgegevens?Als je lid wilt worden van de vereniging, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid, zorg dragen voor je verzekering.Als je eenmaal lid van de vereniging bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.
 • Verwerkt Toertocht Veenendaal ook bijzondere persoonsgegevens?
  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.
 • Wij verwerken geen bijzondere persoonsgegevens.
  • De vereniging controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.
 • Hoe gaat Toertocht Veenendaal met mijn persoonsgegevens om?
  • Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt.
 • Wie kan erbij mijn persoonsgegevens?
  • De ledenadministratie en het secretariaat kunnen persoonsgegevens invoeren en wijzigen. Tevens is onze webmaster bevoegd om de persoonsgegevens op onze website in te voeren en te wijzigen.
 • Uitwisseling van persoonsgegevens
  • Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen de vereniging, kan de ledenadministratie je gegevens ophalen, zodat je deze niet opnieuw hoeft in te voeren. De vereniging kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen zonder een verwerkingsovereenkomst (b.v. voor de drukker van ons clubblad)
 • Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard
  • Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.
 • Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
  • Bij de verwerking van persoonsgegevens is de vereniging gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving. Zie autoriteitpersoonsgegevens.nl.
 • Kan ik zien welke gegevens Toertocht Veenendaal van mij verwerkt?
  • De soorten gegevens zijn terug te vinden in het Register Persoonsgegevens welke opgenomen is in het privacybeleid.
 • Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?
  • Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de vereniging kun je terecht bij het bestuur.
 • Wijzigingen privacy beleid
  • De vereniging behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid indien daar vanuit wettelijk kader of andere wijze aanleiding toe is.

Reacties zijn gesloten.