Privacy reglement

Algemeen

Toertocht Veenendaal en zijn leden zijn gebonden aan het Privacy reglement zoals dat hier is opgenomen.

Gevoelige gegevens

Iedere deelnemer aan de fietstoertochten die door Toertocht Veenendaal (verder te noemen: TTV) worden georganiseerd zal zijn gegevens ter beschikking stellen aan TTV. Door het inschrijven aan een fietstoertocht gaat de deelnemer akkoord met het privacy reglement.

Bescherming

TTV zal de beschikbaar gestelde gegevens alleen en uitsluitend gebruiken ter administratie van de deelnemers aan de fietstoertocht en het benaderen van deze deelnemers in directe relatie met de voornoemde fietstoertocht.

Beschikbaar stellen

TTV zal op geen enkele wijze de gegevens ter beschikking stellen aan derden.

Reacties zijn gesloten.