De Clubrit

Een uitleg voor nieuwe leden of “oude rotten” die het even vergeten waren: wat is een clubrit?

Aanleiding

Niet alleen in het recente TTV verleden, maar ook al eerder was er discussie over de verschillende snelheden die gefietst werden door groepen binnen de vereniging. Door de oprichting van de Clubritten Commissie (CRC) wilde men ervoor zorgen dat hier meer structuur in kwam. De CRC organiseert hiertoe o.a. clubritten, clubweekenden en zelfs clubweken.

Doel

Het doel van een clubrit is om een fietstoertocht in verenigingsverband te rijden waarbij rekening wordt gehouden met de deelnemer met de laagste snelheid. Samengevat: iedere deelnemer aan een clubrit kan deze uitrijden onder het motto: “Prestatie door gezelligheid”.

Afspraken

Om het een en ander in goede banen te leiden is het noodzakelijk om duidelijke afspraken te hebben. Zo dient iedere deelnemer rekening te houden met de degene die de minste snelheid heeft. Samen vertrekken is samen aankomen. Dit houdt echter niet in dat iemand lekker op zijn gemak 15 km per uur kan gaan rijden en denken: “ze wachten wel”. Van iedere deelnemer wordt een basisconditie verwacht waarbij met een gemiddelde snelheid van ca. 25 km per uur gereden kan worden. Bij het rijden in een groep is het mogelijk om redelijk ontspannen een afstand van ca. 125 km af te leggen, met een gemiddelde snelheid van 25 km per uur. Fietsen tijdens een clubrit doen we altijd in de laatste verstrekte of beschikbare clubkleding. Van iedere TTV-er wordt verwacht dat hij deze clubkleding draagt, inclusief een valhelm. Dit staat overigens ook in het huishoudelijk reglement, omdat veiligheid bij TTV hoog in het vaandel staat.

Organisatie

Bij een clubrit mag je verwachten dat veel zaken geregeld zijn. De CRC tracht dit dan ook te doen, door de organisatie voor haar rekening te nemen. Zij bepaald en communiceert op diverse wijzen de te rijden tocht, de vertrektijden en –plaats. Het aantal pauzeplaatsen zal mogelijk genoemd worden en bijzonderheden, zoals bijv. mogelijkheden tot omkleden of het reinigen van de fiets bij een ATB tocht. Van een clubrit verschijnt altijd een aankondiging met beschrijving in De Trapper. Deelname is voor iedere TTV-er mogelijk.

Vervoer

De start van een clubrit vangt eigenlijk al aan bij het verzamelen op het startpunt. Meestal is dat de plaats waar onze fietsaanhanger staat. Dit zal dus vaak zijn bij de Ijs en Skeelerclub "De Greb."  aan de Groeneveldselaan 3 in Veenendaal. Het personenvervoer geschied meestal met een of twee personenbusjes van Leewis uit Veenendaal. Mocht er dan nog een tekort aan vervoer zijn, dan zal de CRC een beroep doen op leden/vaste chauffeurs die bijspringen met een (particuliere) personenauto. TTV beschikt al een aantal jaren over een heuse, overdekte, aanhangwagen die geschikt is voor 14 fietsen. In de kar bevinden zich ook enige reserve onderdelen zoals velgen. Deze kar wordt getrokken door een auto van een der leden die hem beschikbaar stelt.

Dagindeling

Vanaf de "De Greb" rijden we naar de plaats van vertrek voor de toertocht. Het kan ook zijn dat we de clubrit meteen aanvangen vanaf ons clubhuis aan de Groeneveldselaan 3 in Veenendaal. Bij de start maken we gebruik van een door de CRC aangeboden kop koffie. Daarna kan iedereen zich gereed maken om op te stappen en de tocht daadwerkelijk aan te vangen. Een clubrit bestaat gemiddeld uit en afstand van ca. 125 km. Halverwege de tocht is er een koffiestop, waarbij de CRC de kosten van koffie/thee met appelgebak voor haar rekening neemt. Ca. 25 km voor het einde van de tocht (indien volgbus aanwezig – zie verderop - ) is er vaak nog een tweede stop om even de benen te strekken en wat te drinken. Ook dit verzorgt de CRC volledig. Op deze manier kan men de kosten van een clubrit zeer beperkt houden. Na terugkomst op de plaats van vertrek worden de fietsen weer ingeladen (indien van toepassing) en gaan we terug naar Veenendaal. Het is verplichting om met dit vervoer mee terug te gaan. Indien gewenst kan men ook met de fiets terug naar Veenendaal. Dit valt dan verder buiten de verantwoordelijkheid van de CRC. Ook dient men van tevoren even aan te geven dat men naar huis fietst, zodat er met vervoer rekening gehouden kan worden.

Tochtleiding

De tocht staat onder leiding van een “wegkapitein”, geassisteerd door “voorrijders” en “achterrijders” en in veel gevallen een volgbus (zie verderop). De wegkapitein is lid van de CRC en heeft die dag de leiding. Voorrijders worden voor de tocht bekend gemaakt en hoeven niet per sé leden van de CRC te zijn. Zij bepalen mede het tempo en geven de route aan. Zo waarschuwt men bijv. ook voor obstakels, moeilijke punten en andere situaties die extra aandacht behoeven. Voorrijders worden tijdens de tocht NIET gepasseerd!! De achterrijders bepalen het tempo van de tocht. Zij houden in de gaten of alles goed verloopt en houden overzicht tijdens de toertocht. Met een fluitsignaal geven zij aan als er iets aan de hand is. Ook het startsein komt middels een fluitsignaal van een achterrijder. Er wordt niet eerder gestart dan het fluitsignaal is gegeven.

Volgauto

Vaak is er 1 lid onze vaste steun en toeverlaat in de volgauto. Hij volgt ons gedurende de tocht en heeft reserve onderdelen in de volgauto. Als Rode Kruis-man levert hij de gewenste bijstand indien dit nodig mocht zijn. Helaas is het niet altijd mogelijk om de volgbus mee te nemen. Door allerlei veranderingen in het wegennet, vooral in het westen van het land, is het bovendien niet altijd mogelijk dat de volgbus de fietsers op de voet volgt. Gaat de volgbus niet mee met een tocht, dan zal dit vooraf duidelijk kenbaar worden gemaakt.

Clubweekenden of clubweken

Naast eendaagse toertochten, organiseert de CRC ook weekenden en zelfs weken. Een dergelijk evenement bestaat dan ook uit meerdere dagen onderweg zijn met elkaar. Het principe blijft echter gelijk. Op elke afzonderlijke dag wordt er een toertocht gereden volgens het eerder genoemde principe. De CRC organiseert alles wat met een dergelijk evenement van doen heeft, zoals onderdak, vervoer, voeding, etc. Aan een dergelijk evenement is wel een eigen bijdrage verbonden. De CRC zoekt altijd naar een juiste prijs/kwaliteit verhouding van onderdak en voeding. Om deel te kunnen nemen aan een dergelijk evenement betaal je eerst een aanbetaling. Hierna krijg je verzoeken tot betaling van het restbedrag. Eenmaal betaalde bedragen worden niet geretourneerd. Men dient daarvoor zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Indien gewenst kan men een kwitantie krijgen van de al betaalde bedragen. Heb je alle kosten betaald, maar kun je uiteindelijk niet mee, dan kun je zelf een vervanger zoeken of aanspraak maken op je verzekering.

Verzekering

Tijdens deelname aan een door de CRC georganiseerde clubrit ben je volgens de regels van de NTFU net zo verzekert als bij deelname aan een vrije toertocht.
Mocht je vragen hebben, dan kun je deze altijd bij een lid van de CRC stellen. De samenstelling van de CRC staat voorin de Trapper en op onze website.